afilia't

També podeu afiliar-vos enviant-nos aquest formulari en format pdf a l’Apartat de Correus 12096, codi postal 46080, València.
Afilia’t a la nostra formació política

D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vostè dóna el seu consentiment per al tractament de les dades personals aportades a través d’aquest formulari. Aquestes dades seran incorporades al fitxer automatitzat d’associats i seran utilitzades en la gestió administrativa de la seva petició i en la gestió de les relacions entre vostè i República Valenciana – Partit Valencianiste Europeu.

L’informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts a la citada Llei a través de carta ordinària o certificada, adjuntant fotocòpia del seu DNI/Passaport, a les següents adreces: Apartat de correus 12096 de València – 46020