afilia't

Benvinguts i benvingudes… Per afiliar-vos ompliu les caselles  i clicar en ‘enviar’. La quota són 5 euros/mes; cal ordenar una transferència mensual al compte del partit de la Caixa Popular ES54 3159 0063 5226 3759 5220  Si teniu problemes en l’enviament, dirigiu l’afiliació directament a correu@republicavalenciana.org. També podeu afiliar-vos enviant-nos les respostes a l’Apartat 12096 · 46020 VALÈNCIA.

Però el més ràpid i senzill és omplir les caselles següents i clicar en ‘enviar’.

República Valenciana / Partit Valencianiste Europeu; inscrit el 3 de desembre del 2007 en el Registre de partits polítics; tom VI, foli 496 del llibre d’inscripcions. Apartat 12096–46020 València · Tel 650537213 · correu@republicavalenciana.org

D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vostè dóna el seu consentiment per al tractament de les dades personals aportades a través d’aquest formulari. Aquestes dades seran incorporades al fitxer automatitzat d’associats i seran utilitzades en la gestió administrativa de la seva petició i en la gestió de les relacions entre vostè i República Valenciana – Partit Valencianiste Europeu.

L’informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts a la citada Llei a través de carta ordinària o certificada, adjuntant fotocòpia del seu DNI/Passaport, a les següents adreces: Apartat de correus 12096 de València – 46020