[La candidatura, valenciana i republicana, per l’Estat valencià que cal votar; perquè quan torne a passar el tren de la història per davant els valencians cal que ens trobe preparats amb personalitat política pròpia per poder-lo agafar.]

Construir i assolir l’Estat valencià és la condició preeminent i necessària per a poder portar a terme les propostes electorals que els valencians necessitem i que supeditats als governs de Madrid i a l’Estat no són possibles. A continuació exposem el programa electoral, dirigit A LA MAJORIA DELS VALENCIANS, que només des d’un Estat valencià es poden dur a terme. Deu punts (amb un punt previ) que convenen i ens són necessaris als valencians, siguen votants d’opcions de dretes o votants d’opcions d’esquerres, siguen valencianoparlants o castellanoparlants, però que sense l’existència de l’Estat valencià no es poden complir:

[PUNT PREVI] Aprovar la Constitució valenciana que definisca la forma d’Estat, la forma de govern i la llei electoral.

  1. Decidir la nostra política internacional al servei dels interessos econòmics i geoestratègics del poble valencià.
  2. Decidir el nostre model de desenvolupament econòmic.
  3. Decidir sobre els nostres ports, aeroports i façana litoral.
  4. Decidir el nostre model energètic.
  5. Dissenyar i aprovar el nostre pla hidrològic.
  6. Portar a terme la via ferroviària directa València-Xàtiva-Ontinyent-Alcoi-Ibi-Alacant, amb trens de qualitat i portar a terme la unió ferroviària del Tren de la Costa de Gandia a Alacant.
  7. Portar a terme l’execució de l’Arc Mediterrani.
  8. Decidir la nostra Llei d’immigració
  9. Decidir la regulació lingüística a l’Estat valencià. [al respecte els membres de la candidatura han consensuat el següent com a proposta: que la Constitució valenciana ha de dir: Article 3. Llengua: El valencià i el castellà són les llengües oficials de la República Valenciana. Tots els valencians tenen el DEURE de conéixer-les i el dret a usar-les.]
  10. Aprovar les lleis que preserven el nostre patrimoni nacional, cultural i territorial.