LES RAONS DE RV/PVE PER A UNA candidatura per l'estat valencià, DIRIGIDA A LA MAJORIA DELS VALENCIANS

Consulta les nostres raons en diferents idiomes.

ELECCIONS AUTONÒMIQUES 2023: per una candidatura, valenciana i republicana, per l’Estat valencià dirigida a la majoria dels valencians, d’Oriola a Vinaròs, hagen votat fins ara a qui hagen votat; siguen valencianoparlants o castellanoparlants, siga el que siga el color de la seua pell o la parla dels seus pares.

LES RAONS DE RV/PVE

Des de República Valenciana / Partit Valencianiste Europeu constatem que els interessos del poble valencià, d’Oriola a Vinaròs, no són els mateixos que els d’Espanya, un Estat que com es pot vore en el gràfic ens espolia als valencians i al que estem supeditats. Davant d’això el més pràctic que podem fer els valencians per a no ser espoliats, per a no ser menystinguts i per a poder disposar dels nostres recursos és dur una acció sociopolítica per construir estructures d’estat i assolir el nostre Estat, lliure, sobirà i no dependent, per imperatiu legal [pel “justo derecho de conquista” que diu el vigent Decreto de Nueva Planta de 29 de juny de 1707],  d’altres. En conseqüència, RV/PVE, partit republicà per l’Estat valencià, promourà, dins i fora del Parlament valencià, la construcció de l’Estat valencià i en ser majoria les forces valencianes republicanes al parlament, proclamar la República Valenciana i redactar la Constitució valenciana per damunt la qual no podrà haver-ne cap altra. A més, també necessàriament pel nostre ideari, en tots els parlaments on RV/PVE siga present, votarem a favor de fer possible l’exercici del dret d’autodeterminació de qualsevol parlament que decidisca convocar-lo. Sense l’Estat valencià i la República Valenciana, lliure i sobirana, sense tindre els valencians en les nostres mans els nostres recursos que sistemàticament són espoliats per l’Estat espanyol, no és possible portar a terme cap programa electoral, ni de dretes ni d’esquerres, ja que l’Autonomia és una LOE (llei orgànica espanyola) que supedita les decisions dels valencians a l’arbitri del parlament de Madrid on els valencians estem en minoria. Construir i assolir l’Estat valencià i la República Valenciana és la condició preeminent i necessària per a poder portar a terme les propostes electorals que dins l’Estat espanyol no són possibles i que els valencians necessitem. Per un programa electoral per l’Estat valencià, dirigit a la majoria de la població, d’Oriola a Vinaròs… Deu punts (amb un punt previ) que convenen als valencians, siguen votants d’opcions de dretes o votants d’opcions d’esquerres, siguen valencianoparlants o castellanoparlants, però que sense l’Estat valencià i la República Valenciana, no es poden complir dins de l’Estat espanyol: 0. PUNT PREVI: Aprovar la Constitució valenciana que definisca la forma d’Estat, la forma de govern i la llei electoral.
  1. Decidir la nostra política internacional al servei dels interessos econòmics i geoestratègics del poble valencià.
  2. Decidir el nostre model de desenvolupament econòmic.
  3. Decidir sobre els nostres ports, aeroports i façana litoral.
  4. Decidir el nostre model energètic.
  5. Dissenyar i aprovar el nostre pla hidrològic.
  6. Portar a terme la via ferroviària directa València-Xàtiva-Ontinyent-Alcoi-Ibi-Alacant, amb trens de qualitat i portar a terme la unió ferroviària del Tren de la Costa de Gandia a Alacant.
  7. Portar a terme l’execució de l’Arc Mediterrani.
  8. Decidir la nostra Llei d’immigració
  9. Decidir la regulació lingüística a l’Estat valencià. [al respecte els membres de la candidatura han consensuat el següent com a proposta: que la Constitució valenciana diga: Article 3. Llengua: El valencià i el castellà són les llengües oficials de la República Valenciana. Tots els valencians tenen el DEURE de conéixer-les i el dret a usar-les.]
  10. Aprovar les lleis que preserven el nostre patrimoni nacional, cultural i territorial.

[logo de la papereta de votació]

 LA PAPERETA PER L’ESTAT VALENCIÀ ESTARÀ EN TOTS ELS COL·LEGIS ELECTORALS VALENCIANS, D’ORIOLA A VINARÒS.