COALICIÓ
PER L'ESTAT VALENCIÀ
DEL BENESTAR


PROGRAMA (Resum)


Per a fer-nos respectar com a persones i com a Poble:

  1. Liquidació del deute valencià i nou sistema de finançament pactat.
  2. Recuperació del Dret Civil Valencià.
  3. Inversió eficient en el Corredor Mediterrani i les rodalies ferroviàries.
  4. Participació del País Valencià en la política exterior i migratòria.
  5. Racionalització de la despesa pública.
  6. Igualtat legal entre el valencià i el castellà.

Per la Democràcia efectiva i l’Estat Valencià del Benestar!

Arranca la campanya electoral: penjada de cartells davant les Corts Valencianes.

De esquerra a dreta: Enric, Helena, Víctor, Pep, Josep, Vicent, Ramon i Ramonet.